8 สิ่งที่ต้องทำ ถ้าหากเรียนไม่รู้เรื่อง สำคัญจริงๆ

8 สิ่งที่ต้องทำ ถ้าหากเรียนไม่รู้เรื่อง สำคัญจริงๆ

8 สิ่งที่ต้องทำ ถ้าหากเรียนไม่รู้เรื่อง สำคัญจริงๆ

 • ad_wine
 • พฤศจิกายน 14, 2020
 • 0 comments

เชื่อว่าชีวิตวัยเรียนของทุกคนต้องเคยเจอกับวิชา หรือภาวะที่เรียกว่าเรียนไม่รู้เรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวอย่างมากสำหรับตัวผู้เรียนเอง เพราะภาวะนี้นอกจากจะส่งผลให้ผู้เรียน ไม่สามารถเรียนรู้ในเนื้อหาวิชานั้น ๆ ได้แล้ว ยังมีผลทำให้นักเรียนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเรียนรู้ และไม่อยากเรียนในวิชานั้น ๆ อีกด้วย

การเรียนไม่รู้เรื่องเป็นปัญหาด้านการเรียนที่มักจะพบเจออยู่เป็นประจำในชั้นเรียน ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลาย ๆ ปัจจัย เช่น ไม่มีสมาธิ ไม่มีทักษะความรู้เดิมมาก่อน หรือ มีความบกพร่องในการเรียนรู้ ฉะนั้น วันนี้เราจึงอยากแนะนำ 8 สิ่งที่ต้องทำ ถ้าหากเรียนไม่รู้เรื่อง ให้ทุกคนได้ลองนำไปปรับใช้ในการเรียนรู้ ถ้าเช่นนั้นอย่ารอช้า ไปดูพร้อม ๆ กันเลย

8 สิ่งที่ต้องทำ ถ้าหากเรียนไม่รู้เรื่อง สำคัญจริงๆ

8 สิ่งที่ต้องทำ ถ้าหากเรียนไม่รู้เรื่อง

สำหรับการแก้ไขปัญหาการเรียนไม่รู้เรื่องของผู้เรียนนั้นมีการแก้ไขปัญหา 8 ข้อต่อไปนี้

 1. สลับที่นั่ง หรือย้ายที่นั่น การสลับที่นั่งในการเรียน จะช่วยให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่มากขึ้น นักเรียนบางคนที่ถูกจูงใจจากสภาพแวดล้อมได้ง่าย ก็ควรให้นั่งห่างจากหน้าต่าง และควรนั่งใกล้กับครูผู้สอน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีสมาธิมากขึ้น หรือ นักเรียนที่มีปัญหาด้านสายตา การขยับให้นักเรียนมานั่งหน้าชั้นเรียน จะช่วยให้พวกเขาเรียนรู้ได้ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการเรียนไม่รู้เรื่องลงได้
 2. ลดเสียงรบกวนจากภายนอก สภาพแวดล้อมในการเรียนถือเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนมาก เพราะอาจทำให้ผู้เรียนไม่มีสมาธิในการเรียน หรือถ้าสภาพแวดล้อมรอบโรงเรียนมีความอึกทึกครึกโครมเกินไป จนเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ ผู้เรียนก็ควรที่จะหาวิธีแก้ไขหรือลดทอนปัญหาของอุปสรรคดังกล่าว เช่น การขอความร่วมมือกับชุมชนโดยรอบ ในการงดใช้เสียงในช่วงระหว่างเรียนของนักเรียน ปรับปรุงห้องเรียนให้ลดปัญหาเสียงดังรบกวน หรืออาจย้ายสถานที่เรียนในพื้นที่ที่เงียบมากขึ้น เป็นต้น
 3. ปรับปรุงวิธีการสอน รูปแบบวิธีการสอนของครูผู้สอนแต่ละคนนั้น อาจไม่ได้สอดคล้องการเรียนรู้ของนักเรียนได้ทุกคน นักเรียนบางคนอาจเรียนรู้ได้ดีกับวิธีการสอนแบบหนึ่ง แต่บางคนก็อาจเรียนรู้ได้ดีกับการสอนอีกรูปแบบหนึ่ง ดังนั้น ถ้ามีนักเรียนเกินกว่าครึ่งห้องไม่เข้าใจในเนื้อหาที่ครูสอน การปรับปรุงวิธีการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของนักเรียนส่วนใหญ่ น่าจะทำให้ปัญหาการเรียนไม่รู้เรื่องของนักเรียนลดลงได้
 4. ไม่เข้าใจในเนื้อหาส่วนไหนให้ถามครูผู้สอน หลังจากจบบทเรียนในแต่ละวัน ผู้เรียนควรทำความเข้าใจกับเนื้อหาที่เรียน ซึ่งถ้ามีเนื้อหาบทไหนที่ไม่เข้าใจควรถามครูผู้สอนทันที แต่อย่างไรก็ดี การให้นักเรียนถามนั้น ครูผู้สอนต้องเต็มใจในการที่จะตอบคำถามทุกคำถาม และต้องไม่แสดงความไม่พอใจถ้าคำถามนั้นดูไม่เข้าท่าหรือดูเหมือนผู้ถามจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย เพราะการแสดงความไม่พอใจกับคำถามของเขา จะทำให้นักเรียนไม่กล้าที่จะถาม และไม่รู้สึกอยากที่จะเรียนรู้
 5. ทบทวนบทเรียนซ้ำ บางครั้งสถานการณ์ต่าง ๆ อาจบีบบังคับให้ครูผู้สอนต้องเร่งสอนเพื่อให้ทันกับระยะเวลาในการศึกษา จนส่งผลให้นักเรียนบางส่วนอาจเรียนรู้ตามไม่ทัน ซึ่งปัญหานี้ส่งผลให้นักเรียนบางส่วนเรียนไม่รู้เรื่อง ดังนั้นจึงควรหาเวลาเพิ่มเติมในช่วงพัก หรือหลังเลิกเรียนสำหรับการทบทวนบทเรียน หรือเนื้อหาให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทันตามเนื้อหา
 6. เรียนเสริม สำหรับปัญหาการเรียนไม่รู้เรื่องของนักเรียนบางคนในชั้นเรียน ผู้เรียนควรเรียนเสริม หรือเรียนพิเศษ เพื่อเป็นการเสริมความรู้ ความเข้าใจให้มากขึ้น คุณครูผู้สอนจะได้ปรับวิธีการสอนให้สอดคล้องกับนักเรียนแต่คน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนกลุ่มนี้สามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้น
 7. ปรึกษาครูประจำชั้น ถึงวิธีการเรียนที่ทำให้ตนไม่เข้าใจ เพื่อเป็นการพูดคุย ครูประจำชั้นจะได้เข้าใจด้วยว่าจุดไหนที่ทำให้นักเรียนไม่เข้าใจ หรือบางครั้งปัญหาครอบครัวหรือปัญหาส่วนตัวของผู้เรียน อาจส่งผลกระทบทำให้ผู้เรียนไม่มีสมาธิในการเรียนรู้ ซึ่งถ้าครูผู้สอนสามารถสังเกตเห็นความผิดปกติดังกล่าว อาจเรียกนักเรียนไปพูดคุยและให้คำปรึกษาอย่างเหมาะสม ซึ่งจะทำให้นักเรียนจัดการกับสถานการณ์และผ่านพ้นปัญหาต่าง ๆ ได้ และทำให้นักเรียนกลับมาเรียนรู้ได้ดีขึ้น
 8. แนะนำผู้ปกครอง ปัญหาการเรียนไม่รู้เรื่องของนักเรียน ถือเป็นเรื่องใหญ่พอสมควร เพราะถ้าหากนักเรียนไม่มีความเข้าใจในบทเรียนนั้น ๆ อาจทำให้สอบไม่ผ่านและเกิดปัญหาตามมา หรือบางครั้งอาจเป็นปัญหาที่ใหญ่เกินกว่าแค่การปรับพฤติกรรมนักเรียนเช่น ปัญหาการบกพร่องในการเรียนรู้ หรือปัญหาครอบครัว ดังนั้นการพูดคุยแนะนำผู้ปกครองในแนวทางที่เหมาะสมในการช่วยเหลือนักเรียน จะทำให้นักเรียนผ่านพ้นปัญหา และสามารถเรียนรู้ได้ตามปกติ
สำหรับการแก้ไขปัญหาการเรียนไม่รู้เรื่องของผู้เรียนนั้นมีการแก้ไขปัญหา 8

เป็นธรรมดาที่ในห้องเรียนห้องหนึ่ง จะมีทั้งนักเรียนที่เรียนเก่งและนักเรียนที่เรียนไม่เก่งอยู่ด้วยกัน แต่สิ่งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่านักเรียนที่เรียนไม่เก่งนั้นเป็นคนโง่ หรือไร้ความสามารถ เพราะนักเรียนแต่ละคนนั้นต่างมีศักยภาพที่แตกต่างกัน บางคนเรียนหนังสือเก่ง แต่บางคนอาจเล่นกีฬาเก่ง หรือเล่นดนตรีเก่ง ดังนั้นการเรียนเก่งหรือไม่เก่งนั้น จึงไม่ใช่เรื่องที่จะใช้ตัดสินความสามารถของบุคคลได้ทั้งหมด

แชร์สูตรปั่นslot ระดับเซียน ที่มือใหม่ก็ทำได้ ให้ได้ผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจ จำเป็นจะต้องอาศัยประสบการณ์ในการเล่นประมาณหนึ่ง

และทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็คือ 8 สิ่งที่ต้องทำ ถ้าหากเรียนไม่รู้เรื่อง และบอกได้เลยว่าการเรียนนั้น เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักเรียนทุกคน เพราะนักเรียนจำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้พื้นฐานให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย ดังนั้นปัญหาการเรียนไม่รู้เรื่องของนักเรียน จึงเป็นปัญหาที่ควรต้องได้รับการแก้ไข เพื่อประโยชน์ของตัวผู้เรียนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

นักเดิมพันที่กำลังหลงใหลไปกับการเล่นเกม slot ออนไลน์ที่น่าตื่นเต้นนั้น คงจะมีปัญหาเกี่ยวกับการพยายามหาทางให้ได้คำตอบว่า เล่นให้ได้เงินต้องทำอย่างไร? หรือวิธีการเล่นเกม slot ออนไลน์นั้นมีวิธีการอย่างไร? ซึ่งเกม slot เป็นเกมที่ดูแล้วง่ายต่อการเล่น และเป็นเกมการพนันด้วยเครื่องที่มีแนวทางเล่นและกลไกที่ไม่ซับซ้อน แต่กลับมีคนจำนวนมากที่ยังไม่สามารถเล่นให้ได้กำไร อย่างที่ตั้งอกตั้งใจสักครั้ง ฉะนั้น เราจึงนำ คู่มือการเล่น slot ออนไลน์ ที่เข้าใจง่ายภายใน 3 นาที